BesturenWorkshop                   Strategie doorvertalen

Uit onderzoek van het Project Management Instituut blijkt dat 60% van de projecten in organisaties niet te relateren zijn aan de strategie. Dat kan anders. 

 

We gaan met het team en de strategische doelen aan de slag. We werken aan focus aanbrengen en maken vanuit de purpose van de organisatie scherp wat de doelen zijn op kortere termijn om zo kort cyclisch te sturen. We operationaliseren naar verbeter-initiatieven en stellen vast hoe we het succes van de organisatie meetbaar maken.
Zelf organiserende teams

Elke organisatie maakt gebruik van teamwerk. Zelf organiserende  teams zijn steeds meer in opkomst. En terecht want ze boeken goede resultaten en veel werkplezier.

 

Bouw aan gezamenlijke verantwoordelijkheid. Vergroot het regelvermogen en resultaatgerichtheid van jouw team met de daaraan door de klant gestelde eisen.