Organisatieadvies

Agile werken

Wil je agile werken bij jouw bedrijf invoeren maar weet je niet goed hoe dat aan te pakken? 

Wij helpen met een aanpak, training en coaching. Op maat gemaakt voor jouw bedrijf passend bij jouw omgeving.


Strategie doorvertalen

Uit onderzoek van het Project Management Instituut blijkt dat 60% van de projecten in organisaties niet te relateren zijn aan de strategie.

Met policy deployment breng je focus aan in de verbeter initiatieven van de gehele organisatie zodat dit jou niet overkomt.

 

Vanuit de purpose van de organisatie maken we scherp wat de doelen zijn op kortere termijn om zo kort cyclisch te sturen op de strategische doelen. We operationaliseren naar verbeter-initiatieven en stellen vast hoe we het succes van de organisatie meetbaar maken.


Visual management en kortcyclisch sturen met Het FOCUS bord

Besturen van jouw organisatie op basis van continue verbeteren en visueel management? Gebruik het FOCUS bord. 

Bekend van het boek Agile FOCUS in besturing

 

Stuur kort cyclisch om te kunnen reageren op veranderende klantwensen of gewijzigde wet- en regelgeving. Werk samen als managementteam of directie richting de strategische doelen en voorkom dat iedereen in de organisatie vooral een eigen doel nastreeft. Breng meer focus in de operationalisering van de strategie, minder met 'brandjes' bezig zijn en meer met het voorkomen ervan. 

 

Ook perfect voor organisaties die Agile werken of dat willen gaan doen.


Zelf organiserende teams

Elke organisatie maakt gebruik van teamwerk. Zelf organiserende  teams zijn steeds meer in opkomst. En terecht want ze boeken goede resultaten en veel werkplezier.

 

Bouw aan gezamenlijke verantwoordelijkheid. Vergroot het regelvermogen en resultaatgerichtheid van jouw team met de daaraan door de klant gestelde eisen.